THƯ CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH GỬI NGÀNH GD&ĐT NHÂN DỊP NĂM HỌC MỚI 2021-2022

Một mùa tựu trường nữa lại về, năm học mới 2021-2022 là năm thứ 2 diễn ra trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Ngày 30 tháng 08 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh  - Ông Trần Thắng đã có thư gửi toàn ngành Giáo dục và Đào tạo nhân dịp năm học mới. 

            Thư của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình gửi ngành GD&ĐT

Trong thư, ông Trần Thắng đã gửi lời kêu gọi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, các em học sinh và quý bậc phụ huynh cố gắng khắc phục mọi khó khăn vừa để phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tổ chức việc học tập cho học sinh, sinh viên đạt chất lượng cao.

Tải tệp đính kèm Tại đây