Hướng dẫn xem điểm trên vnEdu

Truy cập website vnedu.vn , chọn đăng nhập là Phụ huynh

Nhập mã học sinh vào ô Tra cứu kết quả học tập -> Lọc (Mã học sinh lấy từ Giáo viên chủ nhiệm)

Chọn tên học sinh tương ứng với mã học sinh vừa nhập vào, nhập mật khẩu là số điện thoại ban đầu đã đăng ký -> Xác nhận