KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA" NĂM HỌC 2018 – 2019

 SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG THPT MINH HÓA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: 08/KHNTr

              Minh Hóa, ngày 15  tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CUỘC THI “ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA" NĂM HỌC 2018 – 2019

 

- Căn cứ Công văn số 1006/SGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2018-2019;

- Căn cứ kế hoạch năm học 2018-2019 của trường THPT Minh Hóa;

- Căn cứ vào đặc điểm tình hình và thực tiễn công tác giáo dục; trường THPT Minh Hóa xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” năm học 2018 – 2019 như sau :

I. MỤC ĐÍCH:

1. Mục đích:

Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho HS trong toàn trường. Đồng thời tạo điều kiện cho GV và HS có cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau.

Qua hội thi nhằm tạo khí thế sôi nổi trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Đồng thời qua hội thi này giúp các em cũng cố kiến thức đã được học trong suốt thời gian qua để chuẩn bị tốt hành trang cho cá nhân trong kì thi sắp tới.

Tuyển chọn những học sinh xuất sắc nhất để tham dự cuộc thi “ Đường lên đỉnh Olympia” cấp cụm và cấp tỉnh do Sở GD&ĐT Quảng Bình tổ chức.

2. Yêu cầu:

Chương trình được tổ chức theo đúng phiên bản chương trình “ Đường lên đỉnh Olympia” của Đài truyền hình Việt Nam.

Chuẩn bị chu đáo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Tất cả các lớp đều phải tham gia theo số lượng đã phân công.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THÀNH LẬP ĐỘI CHƠI.

Là học sinh Lớp 10,11,12 trong toàn trường.

         Vòng sơ khảo cấp lớp/ chi đoàn: Tổ chức thi trắc nghiệm tại lớp để chọn ra 02 thí sinh có điểm cao nhất để tiếp tục thi vòng sơ khảo cấp trường.

Vòng sơ khảo cấp trường: 38 thí sinh sẽ cùng làm một bài kiểm tra kiến thức chung dưới dạng trả lời trắc nghiệm( 40 câu gồm tất cả các môn học). Chọn ra 12 thí sinh xuất sắc nhất (điểm cao đến thấp) tham gia vòng chung khảo cấp trường.

Vòng chung khảo: Thực hiện theo hình thức của cuộc thi “ Đường lên đỉnh Olympia” đang phát trên sóng VTV3 Đài truyền hình Việt Nam. 12 thí sinh bốc thăm chia thành 3 bảng đấu ( A, B, C) chọn 3 thi sinh chiến thắng và 1 thí sinh có điểm nhì cao nhất để tham gia trận Chung kết.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC.

1. Vòng thi sơ khảo cấp lớp: Tại lớp từ ngày 14/10/ 2018 đến trước ngày 26 tháng 10 năm 2018 (nộp danh sách thi sinh thi cấp trường vào ngày 27/10/2018).

2. Vòng thi sơ khảo cấp trường: Tại hội trường, ngày 4 hoặc 11/ 11/ 2018.

3. Vòng thi chung khảo: Tại hội trường( chủ nhật của tháng 11 và 12 năm 2018); lịch BTC sẽ thông báo cụ thể.

4. Trận chung kết: Tại hội trường; dự kiến tổ chức vào 16 hoặc 23/12/2018.

IV. NỘI DUNG THI VÀ THỂ LỆ CUỘC THI

1. Nội dung: Nội dung nằm trong chương trình giáo dục THPT do Bộ giáo dục quy định.

2. Thể lệ cuộc thi (áp dụng từ vòng chung khảo):

         Kết cấu chương trình dựa trên chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” của Đài truyền hình Việt Nam.

Mỗi cuộc thi gồm có 04 vòng: (Khởi động; Vượt chướng ngại vật; Tăng tốc; Về đích)

2.1. Khởi động

Trong vòng 1 phút, mỗi học sinh khởi động với tối đa 12 câu hỏi thuộc các lĩnh vực: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, Thể thao, Nghệ thuật, Hiểu biết chung và các lĩnh vực khác.

 Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm.

 Trả lời sai không bị trừ điểm.

2.2. Vượt chướng ngại vật

Phần thi này có 4 từ hàng ngang – cũng chính là 4 gợi ý liên quan đến Chướng ngại vật mà các học sinh phải đi tìm.

Mỗi học sinh có 1 lượt lựa chọn để chọn trả lời một trong các từ hàng ngang này. Cả bốn học sinh trả lời câu hỏi bằng máy tính trong thời gian suy nghĩ 15 giây/câu. Trả lời đúng mỗi từ hàng ngang, học sinh được 10 điểm/1 câu.

Ngoài việc mở được từ hàng ngang nếu trả lời đúng, 1 góc (được đánh số tương ứng với số từ hàng ngang) của hình ảnh - cũng được mở ra. Học sinh có thể bấm chuông trả lời chướng ngại vật bất cứ lúc nào.

Trả lời đúng chướng ngại vật trong vòng 1 từ hàng ngang đầu tiên được 80 điểm

Trả lời đúng trong vòng 2 từ hàng ngang được 60 điểm.

Trả lời đúng trong vòng 3 từ hàng ngang được 40 điểm.

Trả lời đúng trong vòng 4 từ hàng ngang được 20 điểm.

Sau 4 từ hàng ngang, nếu vẫn chưa trả lời được thì câu hỏi thứ 5 sẽ thêm gợi ý để trả lời câu chìa khóa.  Đáp án của câu hỏi này là gợi ý cuối cùng của chương trình.    

Trả lời đúng câu hỏi thứ 5 này, học sinh vẫn được 10 điểm. Nếu trả lời đúng chướng ngại vật sau câu hỏi thứ 5, học sinh được 10 điểm. Nếu trả lời sai chướng ngại vật sẽ bị loại khỏi phần chơi này.

2.3.Tăng tốc

Phần thi này có 4 câu hỏi với thời gian suy nghĩ là 30 giây/1 câu. Các thí sinh cùng trả lời bằng máy tính (hoặc giơ bảng).

Thí sinh trả lời đúng và nhanh nhất được 40 điểm;

Thí sinh trả lời đúng và nhanh thứ 2 được 30 điểm;

Thí sinh trả lời đúng và nhanh thứ 3 được 20 điểm;

Thí sinh trả lời đúng và nhanh thứ 4 được 10 điểm.

Một số loại câu hỏi được sử dụng trong phần thi này:

2 câu hỏi dữ kiện: các bức ảnh, dữ kiện được đưa ra theo thứ tự từ mơ hồ tới chi tiết. Bằng các gợi ý này, thí sinh phải trả lời các câu hỏi như: "Đây là ai", "Đây là địa danh nào", "Đây là loài vật nào",..

1 câu hỏi sắp xếp hình ảnh: Có 6 hình ảnh nhỏ, các thí sinh phải sắp xếp các hình ảnh này theo một trật tự xác định theo câu hỏi đặt ra.

1 câu hỏi IQ: các dạng câu hỏi ở dạng này rất rộng, bao gồm tìm số khác trong dãy số, tìm hình khác nhất so với các hình đã cho, tìm quy luật để điền hình đúng, giải mật mã,..

2.4. Về đích

Phần thi này có 3 gói câu hỏi 40 điểm, 60 điểm, 80 điểm để các bạn thí sinh lựa chọn. Trong đó:

Gói 40 điểm gồm 2 câu hỏi 10 điểm và 1 câu hỏi 20 điểm,

Gói 60 điểm gồm 1 câu hỏi 10 điểm, 1 câu hỏi 20 điểm và 1 câu hỏi 30 điểm,

Gói 80 điểm gồm 1 câu hỏi 20 điểm và 2 câu hỏi 30 điểm.

Thí sinh đang trả lời câu hỏi của mình phải đưa ra câu trả lời trong thời gian quy định của chương trình (10-15-20 giây, tương ứng với câu hỏi 10-20-30 điểm). Nếu không trả lời được câu hỏi thì các bạn còn lại có 5 giây để bấm chuông trả lời. Trả lời đúng được cộng thêm số điểm của câu hỏi từ thí sinh đang thi. Trả lời sai bị trừ đi một nửa số điểm của câu hỏi.

Thí sinh có quyền được đặt ngôi sao hy vọng một lần trước bất kỳ câu hỏi nào. Trả lời đúng được gấp đôi số điểm, trả lời sai bị trừ đi số điểm bằng số điểm của câu hỏi đặt ngôi sao hy vọng.

V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Trần Văn Đồng

Hiệu trưởng

Trưởng ban

 

2

Đinh Thị Hồng Sâm

P Hiệu trưởng

P trưởng ban

 

3

Đinh Thị Thanh Tâm

P Hiệu trưởng

P trưởng ban

 

4

Nguyễn Thành Vinh

P Hiệu trưởng

P trưởng ban

 

5

Phùng Quang Trung

BT Đoàn trường

Ủy viên

 

2. Thành lập ban cố vấn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Trần Văn Đồng

Hiệu trưởng

Trưởng ban

 

2

Đinh Thị Hồng Sâm

P Hiệu trưởng

P trưởng ban

 

3

Đinh Thị Thanh Tâm

P Hiệu trưởng

P trưởng ban

 

4

Nguyễn Thành Vinh

P Hiệu trưởng

P trưởng ban

 

5

Phùng Quang Trung

BT Đoàn trường

Ủy viên

 

6

Nguyễn Văn Tiến

TPCM

Ủy viên

 

7

Cao Thị Lệ Hằng

TTCM

Ủy viên

 

8

Đinh Thị Thu Hiền

TTCM

Ủy viên

 

9

Lê Thanh Tâm

TTCM

Ủy viên

 

10

Đinh Trung Đông

TTCM

Ủy viên

 

11

Đinh Thị Kim Dung

TTCM

Ủy viên

 

12

Đinh Minh Hộ

TTCM

Ủy viên

 

13

Nguyễn Thị Huệ

TPCM

Ủy viên

 

14

Phạm Thị Bích Hà

TPCM

Ủy viên

 

15

Phạm Thị Cẩm Hương

Giáo viên

Ủy viên

 

16

Trần Văn Tuấn

Giáo viên

Ủy viên

 

17

Cao Thị Thanh Tân

Thư ký HĐ

Thư ký

 

          3. Ban cơ sở vật chất, hậu cần và công nghệ thông tin

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Thành Vinh

P Hiệu trưởng

Trưởng ban

 

2

Đinh Thị Thanh Tâm

P Hiệu trưởng

P trưởng ban

 

3

Phùng Quang Trung

BT Đoàn trường

Ủy viên

 

4

Trần Văn Tuấn

Giáo viên

Ủy viên

 

5

Đinh Minh Lường

Kế toán

Ủy viên

 

          4. Dẫn chương trình và biên soạn nội dung thi

          4.1: Dẫn chương trình:

-  Vòng sơ tuyển đến chung khảo Đ/c Cao Thị Lệ Hằng;

- Trận chung kết Đ/c Cao Thị Lệ Hằng và Đ/c: Đinh Thị Thu Hiền;

          4.2. Biên soạn chung nội dung thi:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Đinh Thị Hồng Sâm

P Hiệu trưởng

Trưởng ban

 

2

Phùng Quang Trung

BT Đoàn trường

P trưởng ban

 

3

Cao Thị Lệ Hằng

TTCM

Ủy viên

 

4

Nguyễn Văn Tiến

TTCM

Ủy viên

 

5

Đinh Minh Hộ

TTCM

Ủy viên

 

6

Đinh Thị Thu Hiền

TTCM

Ủy viên

 

7

Lê Thanh Tâm

TTCM

Ủy viên

 

8

Đinh Trung Đông

TTCM

Ủy viên

 

9

Đinh Thị Kim Dung

TTCM

Ủy viên

 

10

Phạm Thị Bích Hà

TPCM

Ủy viên

 

11

Nguyễn Thị Huệ

TPCM

Ủy viên

 

12

Phạm Thị Cẩm Hương

Giáo viên

Ủy viên

 

13

Trần Văn Tuấn

Giáo viên

Ủy viên

 

          5. Phân công nhiệm vụ:

          5.1. Ban chỉ đạo

          Xây dựng kế hoạch chi tiết cho Cuộc thi.

          Phân công các tổ chức trong nhà trường chuẩn bị và triển khai cuộc thi theo đúng điều lệ.

          5.2. Ban cố vấn:

          Chịu trách nhiệm thẩm định, kiểm tra bộ câu hỏi.

          Thực hiện tư vấn, giải thích về bộ câu hỏi trong cuộc thi.

          Mỗi thành viên trong ban cố vấn chỉ đạo tổ CM chuẩn bị bộ câu hỏi liên quan đến kiến thức của tổ mình. Trong đó quy định số lượng câu hỏi như sau:

          Câu hỏi khởi động: 20 câu( 5 câu nhận biết, 5 câu thông hiểu, 5 câu vận dụng và 5 câu vận dụng cao). Có đáp án, giải thích.

          Câu hỏi vượt chướng ngại vật: 2 câu hỏi ô chữ (ô chữ gồm 4 hàng ngang), câu hỏi có ô bí mật.

          Câu hỏi tăng tốc: 4 câu hỏi.

          Câu hỏi về đích: 2 câu dễ, 2 câu hỏi khá khó và 2 câu hỏi khó

          Lưu ý: Thành viên ban cố vấn nghiên cứu thể lệ các phần thi để chỉ đạo ra câu hỏi cho phù hợp, đáp án và giải thích cụ thể, chính xác. Các câu hỏi nộp về BTC tại đồng chí Trung chậm nhất ngày 31/10/2018.

          5.3. Ban cơ sở vật chất, hậu cần và công nghệ thông tin:

          Xây dựng kế hoạch phục vụ CSVC, các thiết bị cần thiết phục vụ cho cuộc thi.

          Lập dự trù kinh phí tổ chức cuộc thi ( có kế hoạch riêng)

          5.4 Dẫn chương trình và biên soạn nội dung thi:

          Dẫn chương trình: Dẫn chương trình theo các nội dung của chương trình: Nắm các vòng thi, nội dung câu hỏi đọc rõ ràng, nhanh và đúng điều lệ.

          Biên soạn nội dung thi:

Biên soạn toàn bộ câu hỏi cho các phần thi phù hợp, cụ thể như sau:

          Biên soạn câu hỏi thuộc các lĩnh vực, bộ môn phù hợp với từng vòng, từng chặng đường của cuộc thi Olympia.

          Câu hỏi đưa ra phù hợp với trình độ và hiểu biết của học sinh.

          Các câu trả lời hoặc đáp án cần giải thích rõ, nếu có trích đoạn từ sách nào thì phải ghi rõ là sách gì? tác giả là ai? nhà xuất bản nào?

          Chuẩn bị 1 bộ câu hỏi vòng sơ khảo cấp trường  (40 câu hỏi)

          03 bộ câu hỏi cho 3 số đầu của vòng chung khảo (3 câu hỏi phụ nếu có các thi sinh bằng điểm Nhì cao nhất)

          01bộ câu hỏi cho trận chung kết

          Lưu ý: Các bộ câu hỏi khó dần.

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” năm hoc 2018-2019, nhà trường đề nghị các bộ phận, cá nhân liên quan căn cứ những nội dung trên để chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động triển khai cụ thể các nội dung đã đề ra. Trong quá trình triển khai có vướng mắc gì thì báo cáo lên Ban chỉ đạo để ban chỉ đạo kịp thời giải quyết./.

 

Nơi nhận:                                    

- BGH;                                                                      HIỆU TRƯỞNG                                                                      

- Thành viên BTC;                                                     (Đã ký)

- GVCN các lớp;                                               TRẦN VĂN ĐỒNG

- Website trường;                                                            

- Lưu VP;