CHÚC MỪNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Webometrics vừa đưa ra kết quả xếp hạng các trường đại học trên thế giới theo định kỳ giữa năm, hàng năm. Trong đó, vị trí xếp hạng thuộc Top 10 trường đại học hàng đầu Việt Nam có một số thay đổi.
 Đại học Duy Tân từ thứ 9 lên vị trí thứ 3 của Việt Nam và 1466 của Thế giới.
https://www.webometrics.info/en/asia/vietnam