KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021

 

        SỞ GIÁO DỤC& ĐT QUẢNG BÌNH

            TRƯỜNG THPT MINH HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

       Số: 41 /KH-TTr                                   Minh Hóa, ngày 24 tháng 9 năm 2021

                                

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021

Thực hiện kế hoạch số 1974/KH-UBND ngày 17/09/2021 của UBND tỉnh Quảng bình và công văn số 3001/SGDĐT-GDCNTX ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021.

Trường THPT Minh Hóa xây dựng Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 như sau:

  1. CHỦ ĐỀ TUẦN LỄ

“Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19”.

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

2.1. Thời gian

- Lễ phát động được tổ chức thực hiện từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 07/ 10/2021.

2.2. Địa điểm

       Tại Trường THPT Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

3. THÀNH PHẦN THAM GIA

                    Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

4. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

a. Thực hiện công tác tuyên truyền.

- Công đoàn phối hợp với  Đoàn thanh niên, Thư viện cùng tổ Văn xây dựng nội dung chương trình tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021.

- Treo băng rôn hưởng ứng tuần lễ với chủ đề: “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19”.

- Thành phần tham dự Lễ khai mạc bao gồm: Đại diện lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền các cơ quan, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp có liên quan; đại diện các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa, các cơ quan thông tin đại chúng; các tầng lớp nhân dân học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!

Thưa toàn thể các em học sinh thân mến!

Nhân dân ta có một truyền thống hiếu học từ ngàn đời nay, đó là một nét đẹp văn hóa trong tâm hồn của mỗi con người. Dân tộc ta coi trọng việc học, dù khó khăn đến đâu cũng cố gắng khắc phục để được học.

Việc học hành là quyền lợi là nghĩa vụ không chỉ của riêng ai, không chỉ giới hạn ở một độ tuổi nào. Mục đích học tập, chương trình học tập, loại hình học tập thì phong phú đa dạng. Thời gian học ngắn, dài khác nhau, nơi học, địa điểm học vì vậy mà cũng đa dạng. Độ tuổi học tùy theo loại hình học tập mà quy định hoặc không quy định. Nhưng dù bất kỳ loại hình học tập nào thì nhu cầu học tập của mỗi con người là không có giới hạn về thời gian và tuổi tác đó chính là việc học suốt đời của mỗi con người.

Ở nước ta, trong hàng nghìn năm qua, người dân luôn khát khao sự học với ý thức học để làm người, học để có được những tri thức và năng lực hoạt động, đẩy mạnh sản xuất, học để thoát cảnh đói nghèo. Khát vọng đó đã tạo nên truyền thống hiếu học lâu đời của dân tộc. Truyền thống hiếu học đã được từng gia đình, từng dòng họ và từng cộng đồng làng, xã gìn giữ và phát huy.

Lúc đất nước còn đói nghèo và thù trong, giặc ngoài, với tầm nhìn của một bậc hiền triết, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu có một mong muốn tột bậc là “làm sao cho nước nhà được độc lập; dân ta được hoàn toàn tự do; ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

Giờ đây, đất nước đang gặp khó khăn với đại dịch Covid 19 hết sức phức tạp, nhưng với sự phát  triển của công nghệ thông tin đã làm thay đổi nhiều mặt trong đời sống xã hội, đặc biệt là hình thức tổ chức học tập trực tuyến được đáp ứng kịp thời và hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, việc truyền bá tri thức cần thay đổi theo bước chuyển mình của số hóa với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ. Người học cần biết tận dụng lợi thế mà kỷ nguyên số mang lại với nguồn không gian và dữ liệu mở để có thể tiếp cận tri thức từ nhiều nguồn, kết nối những cái chưa biết và cần biết, góp phần đẩy mạnh xã hội học tập, mở rộng quan điểm sống, không gian, thời gian và phương pháp học tập,  tạo cơ hội học tập cho tất cả mọi người dù là trong bối cảnh đại dịch.

Hôm nay, trong không khí cả nước hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời, từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2021 với chủ đề: “Chuyển đổi số  và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid 19 ” tôi xin được thay mặt Ban giám hiệu nhà trường phát động toàn trường ta hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021 bằng những việc làm cụ thể như:

- Triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học và hoạt động thư viện thông qua phần mềm trực tuyến Google Meet,  thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử,..); tích cực phổ biến đến bạn đọc, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng thông tin của đơn vị; khuyến khích giáo viên, học sinh, tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học,.. góp phần xây dựng trường hoc, học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng.

- Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả cho giáo viên,học sinh, phụ huynh.

- Tổ chức các diễn đàn, cuộc thi về chủ đề công dân học tập, công dân toàn cầu giúp học sinh, sinh viên và người dân tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết yếu trong thời đại số hóa và toàn cầu hóa.

- Lấy thư viện là  trung tâm học tập và bồi dưỡng tri thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh, biết chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, kinh nghiệm quản lí, nguồn nhân lực,..; tăng cường các hoạt động khuyến đọc, triển khai các mô hình đọc sách chia sẻ tri thức liên thế hệ, luân chuyển sách báo, tài liệu giấy và tài liệu số với nhau.

- Tiếp tục xây dựng phong trào “tủ sách lớp học” trong nhà trường; xây dựng thư viện khang trang, sạch đẹp; đa dạng hóa các hoạt động giáo dục,…góp phần nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu học tập cho bạn đọc; từng bước xây dựng văn hóa học tập suốt đời cho giáo viên và học sinh.

 - Khuyến khích giáo viên và học sinh tham gia các diễn đàn giáo dục, hội thảo, hội nghị trực tuyến của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) tại địa chỉ https://uil.unesco.org để giao lưu, tìm hiểu thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về cách tận dụng các nền tảng số để tổ chức các hoạt động học tập.

Cuối cùng, tôi xin gửi tới các thầy, cô giáo lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc! Chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi, đạt nhiều kết quả tốt trong học tập! Chúc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 của trường ta thành công tốt đẹp!

Trên đây là kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 của trường THPT Minh Hóa./.

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Quảng Bình (để bc);

- CĐ,TCM, Đoàn TN; (để thực hiện);

- Nhân viên thư viện (để thực hiện);

- Niêm yết phòng Hội đồng;

- Lưu: VT.

 

                                     HIỆU TRƯỞNG

                                              (đã ký)

 

 

                                       Cao Thanh Ninh